search

best photos
video
reports

Yellow-throated Bunting

Cristemberiza elegans (Temminck, 1836)

Желтогорлая овсянка

© Tamara Pryadun

© Ilya Ukolov

© Elena Govorova

© Andrey Vyalkov

© Alexander Yakovlev

supplement

go to family:

Emberizidae

in other projects

Birds of Russia

information gallery
Birds of Northern Eurasia

information gallery

Big Year 2018

supported by

1. Vyalkov Andrey (158)
2. Shokhrin Valery (115)
3. Dugintsov Vasiliy (105)
4. Pryadun Tamara (101)
5. Korneeva Inna (82)
6. Korobov Dmitry (70)
7. Khitrov Alexander (42)
8. Vasik Olga (31)
9. Dvurekov Igor (16)
10. Malykina Irina (9)

more...