search

basic information
video
reports

Chinese Egret

Egretta eulophotes (Swinhoe, 1860)

Желтоклювая цапля
adult

2014-05-23
Primorsky Krai
© Dmitriy Korobov

supplement

go to family:

Ardeidae

in other projects

Birds of Russia

information gallery
Birds of Northern Eurasia

information gallery

Big Year 2018

supported by

1. Vyalkov Andrey (158)
2. Shokhrin Valery (115)
3. Dugintsov Vasiliy (105)
4. Pryadun Tamara (101)
5. Korneeva Inna (82)
6. Korobov Dmitry (70)
7. Khitrov Alexander (42)
8. Vasik Olga (31)
9. Dvurekov Igor (16)
10. Malykina Irina (9)

more...