search

basic information
video
reports

Crested Honey-buzzard

Pernis ptilorhynchus (Temminck, 1821)

Хохлатый осоед
male

2016-06-03
Primorsky kray, Khasan region
© Ilya Ukolov

supplement

go to family:

Accipitridae

in other projects

Birds of Kazakhstan

information gallery
Birds of Siberia

information gallery
Birds of Xinjiang

information gallery
Indian Birds Club

information gallery
Kerala Birds Watch

information gallery
Birds of Russia

information gallery
Birds of Northern Eurasia

information gallery

Big Year 2018

supported by

1. Vyalkov Andrey (158)
2. Shokhrin Valery (115)
3. Dugintsov Vasiliy (105)
4. Pryadun Tamara (102)
5. Korneeva Inna (83)
6. Korobov Dmitry (70)
7. Khitrov Alexander (42)
8. Vasik Olga (31)
9. Dvurekov Igor (16)
10. Malykina Irina (9)

more...