search

basic information
video
reports

Steller's Sea-eagle

Haliaeetus pelagicus (Pallas, 1811 )

Белоплечий орлан
adult

2016-06-18
Sakhalin, Nogliki, Goryachiye Klyuchi
© Igor Dvurekov

supplement

go to family:

Accipitridae

in other projects

Birds of Siberia

information gallery
Birds of Russia

information gallery
Birds of Northern Eurasia

information gallery

Big Year 2018

supported by

1. Vyalkov Andrey (158)
2. Shokhrin Valery (115)
3. Dugintsov Vasiliy (105)
4. Pryadun Tamara (102)
5. Korneeva Inna (83)
6. Korobov Dmitry (70)
7. Khitrov Alexander (42)
8. Vasik Olga (31)
9. Dvurekov Igor (16)
10. Malykina Irina (9)

more...