search

basic information
best photos
video
reports

Thayer's Gull

Larus thayeri (Brooks, WS, 1915)

Чайка Тейера

2015-01-25
The Sea of Okhotsk
© Yuri Artukhin

supplement

go to family:

Laridae

in other projects

Birds of Russia

information gallery
Birds of Northern Eurasia

information gallery

Big Year 2018

supported by

1. Vyalkov Andrey (160)
2. Shokhrin Valery (120)
3. Dugintsov Vasiliy (113)
4. Pryadun Tamara (109)
5. Korneeva Inna (83)
6. Korobov Dmitry (70)
7. Rogal' Alexander (62)
8. Khitrov Alexander (42)
9. Vasik Olga (31)
10. Dvurekov Igor (25)

more...