search

basic information
best photos
video
reports

Black-billed Capercaillie

Tetrao urogalloides (Middendorff, 1853)

Каменный глухарь
male

2015-06-13
Prirodnyi park "Nalychevo". Kamchatka.
© Elena Govorova

supplement

go to family:

Tetraonidae

in other projects

Birds of Siberia

information gallery
Birds of Russia

information gallery
Birds of Northern Eurasia

information gallery

Big Year 2018

supported by

1. Vyalkov Andrey (158)
2. Shokhrin Valery (115)
3. Dugintsov Vasiliy (105)
4. Pryadun Tamara (102)
5. Korneeva Inna (83)
6. Korobov Dmitry (70)
7. Khitrov Alexander (42)
8. Vasik Olga (31)
9. Dvurekov Igor (16)
10. Malykina Irina (9)

more...