search

basic information
video
reports

Everett's Scops-Owl

Otus bakkamoena (Pennant, 1769)

Ошейниковая совка
Abult

2011-10-05
Prymorsry kray, Lazovsry rayon, Petrova bay
© Valery Shokhrin

supplement

go to family:

Strigidae

in other projects

Indian Birds Club

information gallery
Birds of Russia

information gallery
Birds of Northern Eurasia

information gallery

Big Year 2018

supported by

1. Vyalkov Andrey (160)
2. Shokhrin Valery (120)
3. Dugintsov Vasiliy (113)
4. Pryadun Tamara (109)
5. Korneeva Inna (83)
6. Korobov Dmitry (70)
7. Rogal' Alexander (62)
8. Khitrov Alexander (42)
9. Vasik Olga (31)
10. Dvurekov Igor (25)

more...