search

basic information
video
reports

Pygmy Woodpecker

Dendrocopos kizuki (Temminck, 1835)

Малый острокрылый дятел

2016-06-01
Primorsky Krai, Khasansky raion
© Ilya Ukolov

supplement

go to family:

Picidae

in other projects

Birds of Northern Eurasia

information gallery

Big Year 2018

supported by

1. Vyalkov Andrey (168)
2. Shokhrin Valery (162)
3. Pryadun Tamara (136)
4. Korobov Dmitry (128)
5. Rogal' Alexander (121)
6. Dugintsov Vasiliy (117)
7. Korneeva Inna (87)
8. Khitrov Alexander (46)
9. Bazdyrev Andrey (40)
10. Dvurekov Igor (32)

more...