search

basic information
video
reports

Chinese Grey Shrike

Lanius sphenocercus (Cabanis, 1873)

Клинохвостый сорокопут

2016-06-02
Primorsky kray, Khasan region
© Ilya Ukolov

supplement

go to family:

Laniidae

in other projects

Birds of Russia

information gallery

Big Year 2018

supported by

1. Vyalkov Andrey (158)
2. Shokhrin Valery (115)
3. Dugintsov Vasiliy (105)
4. Pryadun Tamara (102)
5. Korneeva Inna (83)
6. Korobov Dmitry (70)
7. Khitrov Alexander (42)
8. Vasik Olga (31)
9. Dvurekov Igor (16)
10. Malykina Irina (9)

more...