search

basic information
video
reports

Chestnut-eared Bunting

Emberiza fucata (Pallas, 1776)

Ошейниковая овсянка

2015-06-07
Arkhara village, Amurskaya oblast.
© Ilya Ukolov

supplement

go to family:

Emberizidae

in other projects

Birds of Siberia

information gallery
Birds of Russia

information gallery
Birds of Northern Eurasia

information gallery

Big Year 2018

supported by

1. Vyalkov Andrey (158)
2. Shokhrin Valery (115)
3. Dugintsov Vasiliy (105)
4. Pryadun Tamara (101)
5. Korneeva Inna (82)
6. Korobov Dmitry (70)
7. Khitrov Alexander (42)
8. Vasik Olga (31)
9. Dvurekov Igor (16)
10. Malykina Irina (9)

more...