search

basic information
video
reports

Yellow-throated Bunting

Cristemberiza elegans (Temminck, 1836)

Желтогорлая овсянка
male

2015-06-06
Khingan Nature Reserve. Amurskaya oblast.
© Ilya Ukolov

supplement

go to family:

Emberizidae

in other projects

Birds of Northern Eurasia

information gallery

Big Year 2018

supported by

1. Vyalkov Andrey (168)
2. Shokhrin Valery (162)
3. Pryadun Tamara (136)
4. Korobov Dmitry (128)
5. Rogal' Alexander (121)
6. Dugintsov Vasiliy (117)
7. Korneeva Inna (87)
8. Khitrov Alexander (46)
9. Bazdyrev Andrey (40)
10. Dvurekov Igor (32)

more...