search

basic information
best photos
video
reports

Pacific Loon

Gavia pacifica (Lawrence, 1858)

Белошейная гагара
Abult

2009-06-21
Chukotka, Ritkuchi, Aiopechan island
© Valery Shokhrin

supplement

go to family:

Gaviidae

in other projects

Birds of Russia

information gallery
Birds of Northern Eurasia

information gallery

Big Year 2018

supported by

1. Vyalkov Andrey (158)
2. Shokhrin Valery (115)
3. Dugintsov Vasiliy (105)
4. Pryadun Tamara (101)
5. Korneeva Inna (82)
6. Korobov Dmitry (70)
7. Khitrov Alexander (42)
8. Vasik Olga (31)
9. Dvurekov Igor (16)
10. Malykina Irina (9)

more...