search

video
reports

American Scoter

Melanitta americana (Swainson, 1832)

Американская синьга
© Ilya Ukolov

2017-06-21
Chayvo Bay, Sakhalin


supplement

go to family:

Anatidae

in other projects

Birds of Russia

information gallery
Birds of Northern Eurasia

information gallery

Big Year 2018

supported by

1. Vyalkov Andrey (168)
2. Shokhrin Valery (162)
3. Pryadun Tamara (133)
4. Korobov Dmitry (128)
5. Rogal' Alexander (121)
6. Dugintsov Vasiliy (117)
7. Korneeva Inna (87)
8. Khitrov Alexander (46)
9. Bazdyrev Andrey (40)
10. Vasik Olga (31)

more...