search

video
reports

American Scoter

Melanitta americana (Swainson, 1832)

Американская синьга
© Ilya Ukolov

2017-06-21
Chayvo Bay, Sakhalin


supplement

go to family:

Anatidae

in other projects

Birds of Russia

information gallery
Birds of Northern Eurasia

information gallery

Big Year 2018

supported by

1. Vyalkov Andrey (160)
2. Shokhrin Valery (130)
3. Dugintsov Vasiliy (116)
4. Pryadun Tamara (114)
5. Korneeva Inna (83)
6. Rogal' Alexander (82)
7. Korobov Dmitry (70)
8. Khitrov Alexander (43)
9. Vasik Olga (31)
10. Dvurekov Igor (26)

more...