search

unidentified birds


2013-07-15 | Shikotan | Vadim Ivushkin

2013-07-23 | Iturup isl. | Vadim Ivushkin

2014-05-29 | Zeyskiy zapovednik Amurland | Alexander Yakovlev

2015-05-06 | | Albert Lastukhin

2015-05-14 | | Albert Lastukhin

2017-09-01 | | Tamara Pryadun

2017-10-05 | | Tamara Pryadun

2016-09-30 | | Evgenii Lebedev

2017-05-04 | | Alexander Khitrov

2012-09-01 | Veslovskiy peninsula, Kunashir Island. | Maksim Antipin

2017-05-09 | | Tamara Pryadun

2014-07-07 | Zeyskiy zapovednik Amurland | Alexander Yakovlev

2017-07-04 | Cordon the Blagodatniy, Sikhote-Alin Reserve | Alexander Khitrov

2018-01-03 | | Alexander Khitrov


Big Year 2018

supported by

1. Pryadun Tamara (75)
2. Vyalkov Andrey (72)
3. Korobov Dmitry (51)
4. Dugintsov Vasiliy (39)
5. Khitrov Alexander (32)
6. Shokhrin Valery (24)
7. Vasik Olga (8)
8. Malykina Irina (5)
9. Antonov Alexey (4)
10. Antipin Maksim (1)

more...

rare birds records


Black-capped Kingfisher (Halcyon pileata)

© Irina Malykina
2017-05-10
VladivostokBearded Tit (Panurus biarmicus)

© Andrey Vyalkov
2018-02-10
Vladivostok

The second registration in Primorsky Krai.


Japanese Thrush (Turdus cardis)

© Dmitry Korobov
2010-05-02
Japanese SeaThayer's Gull (Larus thayeri)

© Yuri Artukhin
2015-01-25
The Sea of OkhotskDark-eyed (Oregon) Junco (Junco oreganus)

© Maksim Antipin
2016-02-11
Chukotskiy AO, Provideniya


more rarities...

recent video

2017-11-26. American Scoter (Ilya Ukolov).

2017-10-07. White-bellied Green-Pigeon (Ilya Ukolov).

2017-10-01. Siberian Grouse (Alexander Yakovlev).

more video...